Κεντρική περιοχή με αποθηκευτικές θήκες 2 DIN και στόμια αεραγωγών

Αποθηκευτικές θήκες και στόμια αεραγωγών στο κέντρο του κόκπιτ.

Οι 2 πρακτικές αποθηκευτικές θήκες DIN στο κέντρο του ταμπλό οργάνων είναι άνετα προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή τόσο από την πλευρά του οδηγού όσο και από την πλευρά του συνοδηγού. Δύο πρόσθετα στόμια αεραγωγών προσφέρουν περισσότερη άνεση για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Η φορά ροής του αέρα ρυθμίζεται εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες.