Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών

Touchpad και πλήκτρα στο τιμόνι.

Τα κουμπιά με έλεγχο αφής είναι μικρά touchpad, εργονομικά τοποθετημένα – ανάλογα με το εύρος εξοπλισμού – αριστερά και δεξιά στο τιμόνι. Τα πλήκτρα βρίσκονται κάτω από τα κουμπιά με έλεγχο αφής.