Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

Ξεκουράζει σε περίπτωση συχνά εναλλασσόμενων σημάτων ορίων ταχύτητας.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας εμφανίζει στον οδηγό τα αναγνωρισμένα σήματα ορίων ταχύτητας, απαγόρευσης εισόδου και προσπέρασης, καθώς και το τέλος τους και προειδοποιεί σε περίπτωση που αναγνωρίσει ότι δεν τηρούνται οι απαγορεύσεις εισόδου. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε διαδρομές με συχνά εναλλασσόμενα σήματα ορίων ταχύτητας, π.χ. σε οδικά έργα. Ένα οπτικό και ένα ηχητικό σήμα προειδοποιούν τον οδηγό, εάν ανιχνευθεί ότι αγνοεί κάποια απαγόρευση εισόδου.