Δάπεδο χώρου φόρτωσης

Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς – πρακτική και σε ελκυστική τιμή.

Περισσότερος χώρος φόρτωσης, περισσότερο ωφέλιμο φορτίο και χαμηλό κατώφλι χώρου φόρτωσης.

Το Sprinter με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς σε ελκυστική τιμή διαθέτει περισσότερο όγκο φόρτωσης και περ. 50 kg περισσότερο ωφέλιμο φορτίο συγκριτικά με τα αντίστοιχα οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς. Καθώς όλο το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι τοποθετημένο στο μπροστινό τμήμα, το δάπεδο χώρου φόρτωσης είναι 80 mm χαμηλότερο, διευκολύνοντας ιδιαίτερα τη συχνή επιβίβαση και αποβίβαση από το όχημα.