Ωφέλιμο φορτίο

Περισσότερη χωρητικότητα, περισσότερο ωφέλιμο φορτίο.

Μεγάλος, ευέλικτος χώρος φόρτωσης.

Το Sprinter με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς εντυπωσιάζει με 80 mm χαμηλότερο δάπεδο χώρου φόρτωσης, περισσότερο όγκο φόρτωσης και περ. 50 kg περισσότερο ωφέλιμο φορτίο συγκριτικά με τα αντίστοιχα οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς.