Φόρτιση AC 7,4kW / Φόρτιση DC 80kW

Γρήγορη ανανέωση της αυτονομίας.

Για φόρτιση σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC.

Η ισχύς φόρτισης έως 80 kW καθιστά εφικτή τη φόρτιση της μπαταρίας σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC και έτσι ανανεώνει γρήγορα την αυτονομία του οχήματος κατά τη διαδρομή. Χάρη στο Combined Charging System (CCS) με πρίζα CCS (Combo 2), το όχημα συνδέεται και σε εγκαταστάσεις φόρτισης με ισχύ φόρτισης έως 7,4 kW και εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Η πιο αργή φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα ενδείκνυται, κυρίως, για τη φόρτιση της μπαταρίας τη νύχτα.