Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας

Βοηθά κατά την αλλαγή λωρίδας και την έξοδο από θέση στάθμευσης με την όπισθεν.

Επιτηρεί την περιοχή δίπλα και πίσω από το όχημα.

Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας με Rear Cross Traffic Alert μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά την αλλαγή λωρίδας και την έξοδο από θέση στάθμευσης με όπισθεν μέσω οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων. Όταν το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας εντοπίσει ένα όχημα στη νεκρή γωνία, προειδοποιεί με ένα κόκκινο τρίγωνο στον αντίστοιχο εξωτερικό καθρέφτη. Εάν, ωστόσο ο οδηγός ανάψει το φλας παρά την οπτική προειδοποίηση, το τρίγωνο αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα και, επιπλέον, ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση. Επιπλέον, το Rear Cross Traffic Alert βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων κατά την έξοδο από θέση στάθμευσης με όπισθεν, προειδοποιώντας τον οδηγό για διασταυρούμενη κυκλοφορία.