Φόρτιση AC

Ευέλικτη φόρτιση σε wallbox και σταθμούς φόρτισης.

Φόρτιση AC και DC μέσω Combined Charging System.

Χάρη στο Combined Charging System (CCS) με πρίζα φόρτισης CCS (Combo 2) η φόρτιση γίνεται ευέλικτα είτε με ισχύ φόρτισης έως 7,4 kW με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είτε με ισχύ φόρτισης έως 20 kW με συνεχές ρεύμα (DC). Το όχημα μπορεί να φορτίζεται σε σημείο φόρτισης AC ή σε σημείο φόρτισης DC. Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα ανανεώνει γρήγορα την αυτονομία, ενώ η πιο αργή φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα ενδείκνυται για τη φόρτιση της μπαταρίας τη νύχτα.