Θέρμανση καθίσματος οδηγού

Η ηλεκτρική θέρμανση καθίσματος εξασφαλίζει ευχάριστες συνθήκες.

Ευχάριστη θερμοκρασία στα μπροστινά καθίσματα αμέσως μετά την έναρξη της διαδρομής.

Το κάθισμα οδηγού διαθέτει ενσωματωμένη θέρμανση καθίσματος 3 βαθμίδων. Η ηλεκτρική θέρμανση καθίσματος ενισχύει την άνεση και το αίσθημα ευεξίας τις κρύες ημέρες και νύχτες. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση γίνεται από έναν ξεχωριστό διακόπτη στη μονάδα χειρισμού της πόρτας. Με τη βοήθεια ενός χρονοδιακόπτη, η απόδοση θέρμανσης μειώνεται αυτόματα από την υψηλότερη βαθμίδα «3» έως τη χαμηλότερη βαθμίδα «1» σταδιακά. Αφού επιτευχθεί η χαμηλότερη βαθμίδα θέρμανσης, απενεργοποιείται αυτόματα η θέρμανση καθίσματος.