Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη φόρτιση AC και DC;
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη φόρτιση AC και DC;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Η μπαταρία φορτίζεται πάντα με συνεχές ρεύμα (DC), το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στους σταθμούς ταχείας φόρτισης DC. Χάρη στην υψηλή ισχύ φόρτισης είναι δυνατή η γρήγορη ανανέωση της αυτονομίας. Κατά τη φόρτιση σε wallbox ή στο οικιακό δίκτυο το όχημα φορτίζεται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), το οποίο μετατρέπεται σε συνεχές από έναν φορτιστή AC στο όχημα και, στη συνέχεια, τροφοδοτείται στην μπαταρία.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text