Τι είναι οι βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας;
Τι είναι οι βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Κατά την ανάκτηση ενέργειας, ανακτάται ενέργεια όταν επιβραδύνει το όχημα. Για παράδειγμα, η μπαταρία φορτίζει κατά την πορεία σε κατωφέρειες, αντί να χάνεται ενέργεια κατά την πέδηση με τη μορφή θερμότητας. Με τη βοήθεια των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι μπορείτε να ρυθμίζετε τον βαθμό ανάκτησης σε 4 βαθμίδες: D++ (0 m/s²), D+ (-0,5 m/s²), D (-1,0 m/s²), D- (-1,5 m/s²).

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text