Τι είναι οι βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας;
Τι είναι οι βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Κατά την ανάκτηση ενέργειας, ανακτάται ενέργεια όταν επιβραδύνει το όχημα. Για παράδειγμα, η μπαταρία φορτίζει κατά την πορεία σε κατωφέρειες, αντί να χάνεται ενέργεια κατά την πέδηση με τη μορφή θερμότητας. Με τη βοήθεια των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι μπορείτε να ρυθμίζετε τον βαθμό ανάκτησης σε 4 βαθμίδες: D++ (0 m/s²), D+ (-0,5 m/s²), D (-1,0 m/s²), D- (-1,5 m/s²).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text