Με ποιο σύνδεσμο καλωδίου φόρτισης μπορώ να φορτίσω το eSprinter μου;
Με ποιο σύνδεσμο καλωδίου φόρτισης μπορώ να φορτίσω το eSprinter μου;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Χάρη στο σύστημα Combined Charging System (CCS) έχετε μεγάλη ευελιξία με το eSprinter αναφορικά με τους σταθμούς φόρτισης και τα wallbox. To eSprinter φορτίζεται με έως 7,4 kW και εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ακριβώς όπως και με έως 20 kW και συνεχές ρεύμα (DC). Προαιρετικά μπορείτε να το φορτίζεται συμπληρωματικά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC με έως 80 kW, ανανεώνοντας έτσι την αυτονομία.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text