Προβολείς LED High Performance

Καλύτερος φωτισμός του οδοστρώματος.

Οι προβολείς LED High Performance εξασφαλίζουν ομοιόμορφο φωτισμό του οδοστρώματος και αναβαθμίζουν την εμφάνιση του μπροστινού τμήματος του οχήματος. Η τεχνολογία LED παράγει ένα ευχάριστο, έντονο φως. Έτσι, επιτυγχάνεται πολύ καλός φωτισμός του οδοστρώματος τόσο από τα φώτα πορείας όσο και από τα φώτα μεγάλης σκάλας. Χάρη στη χρήση περισσότερων πηγών φωτισμού, η τεχνολογία LED προσφέρει ομοιογενέστερη κατανομή του φωτός σε σύγκριση με τους προβολείς αλογόνου. Στο σκοτάδι, οι αντανακλάσεις στους οδηγούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα και τους άλλους χρήστες του δρόμου είναι λιγότερες.