Πλαίσιο μάσκας ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος

Αναβαθμίζει οπτικά τη μάσκα ψυγείου.

Η βαφή του πλαισίου μάσκας ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος υπογραμμίζει την πολυτελή εμφάνιση του οχήματος.