Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Βοηθά τον οδηγό να παραμένει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η απροσεξία ή η κούραση μπορεί να προκαλέσουν την εκτροπή του οχήματος από τη λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς να το καταλάβει ο οδηγός. Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπορεί να προειδοποιεί αμέσως τον οδηγό ηχητικά και οπτικά. Στα οχήματα με κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς, γίνεται επιπλέον αισθητή μια απτική προειδοποίηση με κραδασμούς του τιμονιού. Εάν δεν υπάρξει αντίδραση, το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά του οχήματος στη λωρίδα μέσω μονόπλευρων επεμβάσεων στα φρένα. Εάν το όχημα κινείται πάνω σε συνεχόμενες διαγραμμίσεις του οδοστρώματος, το σύστημα το αναγνωρίζει με τη βοήθεια μιας κάμερας.