Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz

Αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης για γρήγορη παροχή βοήθειας.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλίσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz συμβάλλει στη σημαντική μείωση του χρόνου μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών διάσωσης. Η μεταφορά των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της μονάδας επικοινωνίας (LTE) για ψηφιακές υπηρεσίες στο όχημα. Η κλήση έκτακτης ανάγκης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα από τους αισθητήρες σύγκρουσης ή χειροκίνητα από τον οδηγό μέσω του πλήκτρου SOS στη μονάδα χειρισμού οροφής. Κατόπιν αποστέλλεται στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης της Mercedes-Benz ή σε κάποιο τοπικό κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

Το σύστημα δημιουργεί φωνητική σύνδεση με το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης της Mercedes-Benz ή το τοπικό κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης και μεταδίδει την ακριβή θέση, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διάσωση και την περισυλλογή. Ταυτόχρονα, ειδοποιείται ο υπεύθυνος στόλου ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς για κάθε ενέργεια που γίνεται. Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz είναι ήδη ενεργοποιημένο κατά την παράδοση του αυτοκινήτου. Δεν προϋποθέτει την αποδοχή ξεχωριστών όρων χρήσης.