Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων

Ομαλές αλλαγές ταχυτήτων χωρίς κραδασμούς.

Το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων συνδυάζει την κορυφαία άνεση αλλαγής ταχυτήτων και οδήγησης με αποδοτικότητα και ευελιξία. Ο χειρισμός από τον μοχλό αλλαγής ταχυτήτων είναι εύκολος και γίνεται ως επί το πλείστον χωρίς κραδασμούς. Οι ταχύτητες αλλάζουν ομαλά. Χάρη στη μεγάλη συνολική σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, οι στροφές του κινητήρα διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο χαμηλές ανεξαρτήτως συνθηκών. 
Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η κατανάλωση και αυξάνεται η άνεση θορύβου. Η ιδιαίτερα μικρή σχέση μετάδοσης της 1ης σχέσης επιτρέπει ακριβείς ελιγμούς με χαμηλές ταχύτητες, ενώ η μεγάλη σχέση μετάδοσης της 6ης σχέσης υποστηρίζει την οδήγηση με οικονομική κατανάλωση.