Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°.

Το σύστημα στάθμευσης με κάμερα 360° ξεκουράζει τον οδηγό με περιμετρική ορατότητα και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης κατά την είσοδο και έξοδο από θέσεις στάθμευσης, αλλά και στους ελιγμούς. Η κάμερα 360° προβάλλει την περιοχή ακριβώς γύρω από το όχημα, με προοπτική 360° και κάτω από το ύψος των παραθύρων. Διευκολύνει την αναγνώριση εμποδίων κατά τη στάθμευση και τους ελιγμούς. Επιπλέον, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης προειδοποιεί έως τα 10 km/h οπτικά και ηχητικά για εμπόδια μπροστά και πίσω από το όχημα και συμβάλλει στην αποφυγή ζημιών κατά τη στάθμευση και τους ελιγμούς.