Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης

Για υψηλή οδηγική άνεση και καλή οδηγική ευστάθεια.

Το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης αυξάνει την άνεση για τον οδηγό χάρη στην υποβοήθηση ανάλογα με την ταχύτητα και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς. Σε χαμηλές ταχύτητες και ελιγμούς, ο οδηγός έχει τη μέγιστη υποστήριξη χάρη στην οποία το τιμόνι περιστρέφεται πολύ εύκολα. Όταν αυξάνεται η ταχύτητα, η υποβοήθηση διεύθυνσης μειώνεται σταδιακά, ώστε στις υψηλότερες ταχύτητες να βελτιώνεται η ευθεία πορεία και, κατά συνέπεια, η οδηγική ευστάθεια. Εάν ο οδηγός στρίψει έντονα το τιμόνι, για παράδειγμα όταν αλλάζει κατεύθυνση, η λειτουργία Active Axle Response τον βοηθά να επαναφέρει το τιμόνι στην ευθεία θέση. Η άνεση αυξάνεται ακόμη περισσότερο καθώς το σύστημα διεύθυνσης μπορεί να αντισταθμίζει τις ταλαντώσεις που προκαλούνται, π.χ., λόγω κακής ζυγοστάθμισης των μπροστινών τροχών. Επειδή το σύστημα διεύθυνσης χρειάζεται ενέργεια μόνο όταν περιστρέφεται το τιμόνι, συμβάλλει και στην χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου του οχήματος.