Αυτόματος φωτισμός πορείας

Αυξάνει την οδηγική άνεση και την ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Ο αυτόματος φωτισμός πορείας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τον φωτισμό διασταύρωσης ανάλογα με τις συνθήκες φωτός που επικρατούν κατά την οδήγηση. Έτσι ξεκουράζεται ο οδηγός και αυξάνεται η ασφάλεια στην κυκλοφορία. Το όφελος άνεσης για τον οδηγό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε περίπτωση συχνής εναλλαγής των συνθηκών φωτισμού, για παράδειγμα κατά την είσοδο και έξοδο από σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις ή κλειστούς χώρους στάθμευσης.