Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC

Μόνιμη ατμόσφαιρα ευεξίας στο εσωτερικό.

Κινηθείτε με σωστή θερμοκρασία και απόλυτη άνεση.

Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC φροντίζει για τη διατήρηση μίας μόνιμης ατμόσφαιρας ευεξίας στον χώρο του οδηγού, ακόμη και σε περίπτωση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας ή υψηλών ή/και χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η θερμοκρασία, η ένταση αερισμού και η κατανομή αέρα ρυθμίζονται μέσω αισθητήρων σύμφωνα με τις προρυθμίσεις και προσαρμόζονται συνεχώς στις τρέχουσες συνθήκες. Η ενσωματωμένη λειτουργία αφύγρανσης αέρα προσφέρει αξιόπιστη προστασία από το θάμπωμα των τζαμιών. Όλες οι κύριες λειτουργίες μπορούν να προρυθμίζονται μέσω του χειριστηρίου στην κεντρική κονσόλα, ενώ οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη και, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, στην οθόνη αφής. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο σωματιδίων εμποδίζει τη γύρη και τη σκόνη να φτάσουν στο εσωτερικό.