Κεντρική περιοχή με αποθηκευτική θήκη

Πρακτική αποθηκευτική δυνατότητα στο κέντρο του κόκπιτ.

Η ανοιχτή, πλατιά αποθηκευτική θήκη στο κέντρο του κόκπιτ είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή τόσο από την πλευρά του οδηγού όσο και από την πλευρά του συνοδηγού.