Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

Ελεύθερη ορατότητα προς τα πίσω.

Με τον ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη απολαμβάνετε απρόσκοπτη ορατότητα προς τα πίσω ακόμη και όταν εμποδίζουν την ορατότητα τα διαχωριστικά τοιχώματα, οι πόρτες ή το φορτίο. Η εικόνα κάμερας στον ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη επιτρέπει καλύτερη εποπτεία της κυκλοφορίας ακριβώς πίσω από το όχημα και διευκολύνει τους ελιγμούς και τη στάθμευση.

Η ελεύθερη ορατότητα προς τα πίσω είναι στοιχειώδους σημασίας σε κάθε διαδρομή - κατά τη στάθμευση με την όπισθεν, στην κίνηση ή σε διαβάσεις πεζών. Με τη βοήθεια της κάμερας που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος της οροφής, η περιοχή ακριβώς πίσω από το όχημα προβάλλεται άνετα και με σαφήνεια στον εσωτερικό καθρέφτη. Έτσι, απολαμβάνετε καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω ακόμη και όταν π.χ. έχετε τοποθετήσει διαχωριστικό τοίχωμα, το όχημα είναι γεμάτο φορτίο, δεν υπάρχει παράθυρο στην πίσω πόρτα ή το όχημα μεταφέρει πολλούς επιβάτες. Από τον ανακλινόμενο διακόπτη στο κάτω μέρος του περιβλήματος του καθρέφτη μπορείτε να εναλλάσσεστε εύκολα μεταξύ της συνηθισμένης λειτουργίας καθρέφτη και της εικόνας της κάμερας.