Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης

Βοηθάει τους οδηγούς των πίσω οχημάτων να φρενάρουν πιο γρήγορα.

Ο προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης μπορεί, με το χαρακτηριστικό αναβοσβήσιμό του, να μειώσει σημαντικά το χρόνο αντίδρασης των οδηγών των οχημάτων που ακολουθούν και έτσι να αποτρέψει ατυχήματα πρόσκρουσης. Τα φώτα φρένων που αναβοσβήνουν ενεργοποιούνται σε ταχύτητες πάνω από 50 km/h. Εάν το όχημα ακινητοποιηθεί μετά από έντονη πέδηση από ταχύτητα οχήματος πάνω από 70 km/h, ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα φώτων αλάρμ. Απενεργοποιείται αυτόματα ξανά, μόλις η ταχύτητα του οχήματος αυξηθεί πάνω από τα 10 km/h.