Παραδίδεται το καλώδιο φόρτισης μαζί με το ελαφρύ επαγγελματικό Mercedes-Benz;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Κατά την παράδοση του οχήματος παραλαμβάνεται και το καλώδιο φόρτισης μήκους 4m, mode 3 (type 2, 3 x 32 A). Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικά από το εργοστάσιο 3 καλώδια φόρτισης με φίσα τύπου 2. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4m και 8m μήκους, καθώς και μονοφασικής ή διφασικής φόρτισης. Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα καλώδια φόρτισης, απευθυνθείτε στον δικό σας αντιπρόσωπο Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum