Πόσο γρήγορα μπορώ να οδηγώ το ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό Mercedes-Benz;
Πόσο γρήγορα μπορώ να οδηγώ το ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό Mercedes-Benz;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Η επιλογή της τελικής ταχύτητας κίνησης γίνεται σύμφωνα με το προφίλ οδήγησης. Κινείστε κυρίως μέσα στην πόλη ή κάνετε συχνά διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους; Η τελική ταχύτητα κίνησης του ηλεκτρικού ελαφρού επαγγελματικού σας στον βασικό εξοπλισμό είναι 80 km/h. Προαιρετικά μπορείτε να αυξήσετε την τελική ταχύτητα στα 100 km/h ή 120 km/h. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οι υψηλότερες ταχύτητες κίνησης συνήθως επηρεάζουν αρνητικά την αυτονομία.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text