Πίσω κάμερα

Περισσότερη ασφάλεια κατά την οπισθοπορεία.

Η πίσω κάμερα διευκολύνει τη στάθμευση και τους ελιγμούς, εμφανίζοντας την περιοχή πίσω από το όχημα, στην οποία δεν έχετε άμεση ορατότητα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ζημιές κατά την στάθμευση και τους ελιγμούς. Επιπλέον, οι δυναμικές βοηθητικές γραμμές και η προβολή 180° διευκολύνουν τον προσανατολισμό κατά την οπισθοπορεία.

Μια κάμερα μικρής εμβέλειας στη λαβή του πίσω καπό καταγράφει την περιοχή γύρω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και προβάλλει τις πληροφορίες στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων στο μπροστινό μέρος. Η ποιότητα της προβολής έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο χάρη στην ψηφιακή μετάδοση εικόνας.

Η κάμερα οπισθοπορείας ενεργοποιείται κατά την επιλογή της ταχύτητας οπισθοπορείας. Απενεργοποιείται όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός, δηλαδή, εάν η ταχύτητα οπισθοπορείας δεν ήταν επιλεγμένη για 15 δευτερ., διανύθηκαν πάνω από 10 m ή η ταχύτητα κίνησης ξεπεράσει τα 10 km/h.

Η εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας καλύπτει περιοχή περ. 3 μέτρων πίσω από το όχημα. Οριζόντιες και κάθετες βοηθητικές γραμμές βοηθούν τον οδηγό να εκτιμήσει σωστά τις αποστάσεις. Οι οριζόντιες γραμμές εμφανίζονται σε απόσταση 0,3 μέτρων, 1,00 μέτρου και 2,00 μέτρων. Οι κάθετες κίτρινες γραμμές απεικονίζουν το πλάτος του οχήματος και, επιπλέον, απόσταση ασφάλειας 0,10 μέτρων.