Τι χώρους προσφέρει το eVito Tourer PRO;
Τι χώρους προσφέρει το eVito Tourer ;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Το eVito Tourer διαθέτει τον μεγάλο χώρο επιβατών ενός Vito Tourer με κινητήρα εσωτερικής καύσης, γιατί οι μπαταρίες του βρίσκονται μέσα στο υποδάπεδο.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum