Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη φόρτιση AC και DC;
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη φόρτιση AC και DC;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Η μπαταρία φορτίζεται πάντα με συνεχές ρεύμα (DC), το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στους σταθμούς ταχείας φόρτισης DC. Χάρη στην υψηλή ισχύ φόρτισης είναι δυνατή η γρήγορη ανανέωση της αυτονομίας. Κατά τη φόρτιση AC σε wallbox ή, κατ' εξαίρεση, στο οικιακό δίκτυο παροχής ρεύματος, το όχημα φορτίζεται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), το οποίο μετατρέπεται σε συνεχές από έναν φορτιστή AC στο όχημα και, στη συνέχεια, τροφοδοτείται στην μπαταρία. Το σύστημα ευέλικτης φόρτισης, το οποίο περιλαμβάνει τις κατάλληλες φίσες για διάφορες περιπτώσεις φόρτισης, σας προσφέρει και τις δύο δυνατότητες.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text