Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας

Βοηθά κατά την αλλαγή λωρίδας και την οπισθοπορεία.

Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας με Rear Cross Traffic Alert μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά την αλλαγή λωρίδας και την οπισθοπορεία μέσω οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων. Όταν το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας εντοπίσει ένα όχημα στη νεκρή γωνία, προειδοποιεί με ένα κόκκινο τρίγωνο στον αντίστοιχο εξωτερικό καθρέφτη.

Το σύστημα επιτηρεί με τη βοήθεια αισθητήρων ραντάρ μικρής εμβέλειας την περιοχή σε μια ακτίνα περ. 3 μέτρων δίπλα και πίσω από το όχημα. Η επιτήρηση από το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας ξεκινά από ταχύτητα οχήματος περ. 30 km/h.
Η λειτουργία Rear Cross Traffic Alert μπορεί να προειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα κατά την οπισθοπορεία. Είναι ενεργή έως ταχύτητα οδήγησης 10 km/h.