Σύστημα ραγών στερέωσης φορτίου

Ευέλικτη ασφάλιση φορτίου.

Ράγες στερεωμένες στο δάπεδο για την ασφάλιση φορτίου.

Το σύστημα στερέωσης φορτίου προσφέρει τάξη και ευέλικτη ασφάλιση του φορτίου. Στις 2 ράγες στερέωσης στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης, το φορτίο μπορεί να στερεώνεται με τη βοήθεια των προαιρετικών κρίκων πρόσδεσης και ιμάντων στερέωσης. Το μέγιστο σημειακό φορτίο εφελκυσμού ανά ράγα στερέωσης φορτίου ανέρχεται σε 500 daN. Το πλέγμα οπών με απόσταση 25 mm επιτρέπει ευέλικτη ασφάλιση του φορτίου σε όλη την επιφάνεια φόρτωσης.