Συρόμενη πόρτα αριστερά

Διπλάσια ευελιξία με 2 συρόμενες πόρτες.

Ταχύτερη επιβίβαση και αποβίβαση, καθώς και φόρτωση και εκφόρτωση.

Η συρόμενη πόρτα στην αριστερή πλευρά του οχήματος προσφέρει επιπλέον πρόσβαση στο όχημα. Χάρη σε αυτήν, η φόρτωση και εκφόρτωση, καθώς και η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται ταχύτερα και πιο ευέλικτα, για παράδειγμα, κατά την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, όπου οι δρόμοι είναι στενοί.