Ενεργή υποβοήθηση πέδησης

Προσφέρει υποστήριξη από την προειδοποίηση έως την πέδηση έκτακτης ανάγκης.

Ενεργή υποβοήθηση πέδησης

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων με προπορευόμενα οχήματα και πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο ή και να μετριάζει τις συνέπειες του ατυχήματος. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί κίνδυνος σύγκρουσης, αρχικά μεταδίδεται μια οπτική και μια ηχητική προειδοποίηση. Εάν ο οδηγός φρενάρει, υποστηρίζεται από την προσαρμοζόμενη υποβοήθηση πέδησης. Η υποβοήθηση αυτή δημιουργεί, εάν χρειαστεί, επιπλέον πίεση φρένων, για να αποφευχθεί, εφόσον είναι δυνατό, η σύγκρουση. Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα ξεκινά αυτόματα μια αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης. Στις χαμηλές ταχύτητες αυτό μπορεί να αρκεί για την αποφυγή της σύγκρουσης.