Σύστημα LED Intelligent Light

Κατευθύνει το φως εκεί όπου χρειάζεται.

Κατάλληλος φωτισμός ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες.

Το LED Intelligent Light System βελτιώνει την ορατότητα του οδηγού και, συνεπώς, την ασφάλεια, καθώς μπορεί να προσαρμόζει το φωτισμό του οδοστρώματος στις τρέχουσες οδηγικές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει προσαρμοζόμενους προβολείς, οι οποίοι στρέφονται κάθετα και οριζόντια και μεταβάλλουν την ένταση φωτισμού τους.

Στα χαρακτηριστικά εξοπλισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας, με το οποίο αποφεύγεται το θάμπωμα των οδηγών άλλων οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα, και ο ενεργός φωτισμός στροφών που περιστρέφει τους προβολείς προς την κατεύθυνση της στροφής, φωτίζοντας πολύ καλύτερα το οδόστρωμα. Άλλες λειτουργίες είναι ο φωτισμός επαρχιακών δρόμων και ο φωτισμός αυτοκινητοδρόμων, με τις οποίες ο φωτισμός του οδοστρώματος βελτιστοποιείται ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες.