Κάμερα οπισθοπορείας

Περισσότερη ασφάλεια κατά την οπισθοπορεία.

Κάμερα οπισθοπορείας

Η κάμερα οπισθοπορείας διευκολύνει τη στάθμευση και τους ελιγμούς, εμφανίζοντας την περιοχή πίσω από το όχημα, στην οποία δεν έχετε άμεση ορατότητα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ζημιές κατά την στάθμευση και τους ελιγμούς. Επιπλέον, οι δυναμικές βοηθητικές γραμμές και η προβολή 180° διευκολύνουν τον προσανατολισμό κατά την οπισθοπορεία.